18 jun 2015 12:06

Resultaten van de inspectie van garagisten en bandencentrales: nood aan communicatie over het Europees bandenlabel

De inspectiedienst van het Directoraat-generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid heeft dit jaar voor de tweede keer de bandenverdelers geïnspecteerd. Enerzijds wordt gekeken of het Europees bandenlabel op de banden aanwezig is, en anderzijds of de verkoper de klanten hierover informeert vóór de aankoop van de banden.

Dit jaar zijn er 40 verkooppunten gecontroleerd. In alle verkooppunten is het Europees label op de banden aanwezig. Er wordt echter in bijna 25 % van de verkooppunten onvoldoende gecommuniceerd over het bandenlabel: in 9 verkooppunten ontbrak deze informatie op de factuur. Daarbij werd in 3 van deze verkooppunten de informatie niet meegedeeld aan de klant vóór de aankoop.

Langs de andere kant blijkt dat slechts weinig consumenten van het bandenlabel op de hoogte zijn. Nochtans is het een ideaal hulpmiddel om de consument te helpen om nieuwe banden te kiezen. Het combineert immers drie prestatiecriteria die een impact hebben op het milieu, de veiligheid op de weg, maar ook op de portemonnee.

Daarom lanceert de FOD Volksgezondheid dit jaar een campagne om de consument te informeren, en hem of haar ertoe aan te zetten om de bandenverdeler te vragen naar het bandenlabel en de 3 prestatiecriteria: rolweerstand, remafstand op een nat wegdek, en rolgeluid. De rolweerstand van een band heeft een invloed op het brandstofverbruik, de remafstand op een nat wegdek is een belangrijk veiligheidscriterium, en door te kiezen voor een stillere band draagt u uw steentje bij tot het verminderen van het verkeerslawaai.

“Het Europees bandenlabel helpt de consument om zowel een zuinige als duurzame keuze te maken, wat ik alleen maar kan toejuichen”, zegt Marie-Christine Marghem, Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling.

Deze campagne wordt gesteund door het BIVV (Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid), dat het veiligheidsaspect onderlijnt:

“Het contactoppervlak tussen een wagen en de grond is vier keer dat van een briefkaart. Deze kleine oppervlakte moet zorgen voor een ideale wegligging en de perfecte grip in alle weersomstandigheden. Het gaat om een essentiële veiligheidsgarantie. Het Europese label wil de eindgebruikers aanzetten tot het kopen van de meest “doeltreffende” banden en de fabrikanten aansporen om het geheel aan parameters, naast de normen die reeds behaald werden, te optimaliseren. Dit kan de verkeersveiligheid alleen maar ten goede komen”. 

De FOD Mobiliteit en Transport neemt eveneens deel aan deze campagne. Hij werkt samen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aan de ontwikkeling van een reeks Europese regels waaraan een band moet voldoen wanneer hij op de markt te koop wordt aangeboden. Deze regels noemt men de productnormen, die de minimale vereisten vormen waaraan een band moet voldoen. Deze normen omvatten specificaties zoals de eigenschappen van de band, de testmethodes, de markering of de etikettering.

“Deze  noodzakelijke  normen voor de verkeersveiligheid die er bovendien voor zorgen dat de impact op het milieu verminderd wordt, zijn een garantie om goed op weg te gaan met de juiste banden", voegt Jacqueline Galant, Minister van Mobiliteit, Belgocontrol, NMBS en Infrabel eraan toe. “Daarom verleent de FOD Mobiliteit en Transport zijn medewerking aan deze campagne. Hij doet dit onder meer via de website. Als het over zuinig en veilig vervoer gaat, zijn banden zeer essentieel.”


Meer weten? www.bandentips.be / www.pneusconseils.be. U vindt er niet alleen meer uitleg over het bandenlabel, maar ook tips voor uw banden, en een rekenmodule die u toelaat om uw voordeel te berekenen van een nieuwe set banden.

Contact:
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:
Sven Heyndrickx, adjunct-woordvoerder
Tel. 02 524 90 79, gsm 0473 83 64 90
E-mail sven.heyndrickx@gezondheid.belgie.be

FOD Mobiliteit en Vervoer
Thomas De Spiegelaere
Tel. 02 277 34 06, gsm 0485 19 59 63
E-mail pers@mobilit.fgov.be