25 apr 2003 17:00

Retributie voor sommige opdrachten van de lokale politie

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, het ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels betreffende de inning van een retributie voor opdrachten van bestuurlijke politie van de lokale politie.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, het ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels betreffende de inning van een retributie voor opdrachten van bestuurlijke politie van de lokale politie.

Het ontwerp, dat door de Ministerraad (*) reeds werd goedgekeurd, werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State en werd aangepast aan dit advies. Het bepaalt de algemene regels voor de berekening van de vergoedingen, die de lokale overheid moeten leiden in de bepaling van hun eigen reglement inzake retributie voor sommige prestaties van het lokale politiekorps. Deze maatregel heeft onder meer betrekking op politieprestaties naar aanleiding van voetbalwedstrijden of concerten die met winstoogmerk worden ingericht. (*) zie persbericht nr. 13 van de Ministerraad van 10 januari 2003.