20 jul 2017 19:14

Revalorisatie van de invaliditeitspensioenen voor de mijnwerkers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het interprofessioneel akkoord 2017-2018 uitvoert wat betreft de invaliditeitspensioenen van de mijnwerkers.

Het ontwerp van koninklijk besluit revaloriseert de bedragen van de invaliditeitspensioenen van de mijnwerkers vanaf 1 september 2017 met 1,7%, dit overeenkomstig het advies van de Nationale Arbeidsraad.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1970
betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers