27 jan 2012 18:15

Rijbewijzen

Intrekking van de toewijzing van overheidsopdracht.

De ministerraad gaat akkoord met de intrekking van de toewijzing van een overheidsopdracht aan ZETES nv, naar aanleiding van de schorsing van de toewijzing door de Raad van State. De overheidsopdracht betreft de aanmaak en de verdeling van rijbewijzen.