29 jan 2016 11:36

Rookverbod op openbare plaatsen: aantal inbreuken in cafés daalt, maar niet in casino’s en speelhallen

De tabakscontroledienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu  controleerde in 2015 5634 cafés, 182 casino’s en speelhallen, en 4669 andere openbare plaatsen. Behalve in de casino’s en speelhallen daalt het aantal inbreuken overal.

Van de 5634 gecontroleerde cafés was 85% in orde. De 15% cafés waar inbreuken werden vastgesteld, werden geverbaliseerd. Het aantal inbreuken daalt dankzij gerichte controles bij probleemcafés en de verstrenging van de wetgeving. In 2014 waren 18% van de cafés niet in orde en in 2013 ging het zelfs om 22%. Afgelopen jaar vorderde de rechtbank voor het eerst een sluiting van 7 cafés gedurende 1 of 2 maanden. Deze sanctie is sinds 7 mei 2014 mogelijk bij herhaalde inbreuken.


In 2015 dreef de tabakscontroledienst de controles bij casino’s en speelhallen op, aangezien het aantal inbreuken in die sector nog niet gedaald is sinds het begin van het rookverbod in 2011.   Controleurs voerden 182 controles uit, in sommige zaken zelfs meerdere keren. 37% van de gecontroleerde zaken waren niet in orde. Vooral de rookkamers zijn een probleem: bij 52% (van de 90 gecontroleerde rookkamers) waren er inbreuken op de wetgeving. Op dit moment zijn nog verschillende dossiers in handen van het gerecht en zijn er nog sluitingen mogelijk.


In de overige openbare plaatsen wordt het rookverbod wel goed opgevolgd. Op 4669 gecontroleerde plaatsen, was slechts 4% niet orde.


Ook in 2016 zal er streng gecontroleerd worden. Probleemzaken, casino’s en speelhallen zullen extra aandacht krijgen. De tabakscontroledienst van de FOD Volksgezondheid werkt nauw samen met het gerecht. Zaken die weigeren om de wetgeving te respecteren riskeren een boete tot 6.000 euro en kunnen tijdelijk gesloten worden.

 

Meer info:
Sven Heyndrickx
Adjunct-woordvoerder FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
0473/83.64.90