05 jun 2008 14:15

RSVZ-jaarverslag 2007 : meer zelfstandigen en een positief saldo voor hun sociaal statuut

Vorig jaar sloot het sociaal statuut van de zelfstandigen opnieuw af met een positief resultaat en nam het aantal zelfstandigen aanzienlijk toe. Dit blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen dat zijn jaarverslag 2007 heeft gepubliceerd.

Vorig jaar sloot het sociaal statuut van de zelfstandigen opnieuw af met een positief resultaat en nam het aantal zelfstandigen aanzienlijk toe. Dit blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen dat zijn jaarverslag 2007 heeft gepubliceerd.

2007 werd gekenmerkt door een toename van het totaal aantal aangesloten zelfstandigen. Het Rijksinstituut telde 904.954 zelfstandigen, goed voor een stijging met 24.332 eenheden of + 2,76 %.
Die kan niet enkel toegeschreven worden aan een hoger aantal bijberoepers (190.268 tegenover 178.926 anno 2006), maar ook aan een stijging van het aantal zelfstandigen in hoofdberoep (+ 1,76 %) : bij de mannen is er sprake van een toename van 414.643 naar 423.587 eenheden; bij de vrouwen stijgt dit aantal van 226.089 naar 228.413.

De belangrijkste stijgingen treft men aan bij de vrije beroepen (+ 5,38 %), de nijverheid (+ 4,49 %) en de dienstensector (+ 3,36 %). De primaire sector kent net zoals in 2006 een daling (- 1,10 %).

Verder zitten ook nog het aantal gepensioneerden dat nog als zelfstandige blijft werken (2007 : 62.686 / 2006 : 60.964 of + 2,82 %) en het aantal vennootschappen dat onder de regeling valt van de vennootschapsbijdrage (354.953 in 2005 / 373.382 in 2006 / 387.861 in 2007), in de lift.

Voor 2007 ziet men het gemiddelde referte-inkomen 2004 (waarop de bijdragen 2007 berekend worden) stijgen met + 1,74 % tot 20.939,96 euro. Voor de referte-inkomsten 2003 (bijdragen 2006) was dit 20.582,54 euro.

Het RSVZ staat in voor het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen. Net zoals de voorbije jaren is er opnieuw een boni, namelijk 314.598 duizend euro.

Het volledige jaarverslag kan geraadpleegd worden op de website van het RSVZ, www.rsvz-inasti.fgov.be (rubriek ‘Publicaties’).