10 jun 2009 13:00

RSVZ-jaarverslag 2008 : opnieuw meer zelfstandigen

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen heeft zijn jaarverslag 2008 gepubliceerd. In de jaarcijfers valt opnieuw de stijging op van het totaal aantal zelfstandigen, zowel voor de bijberoepers, als de hoofdberoepers.

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen heeft zijn jaarverslag 2008 gepubliceerd. In de jaarcijfers valt opnieuw de stijging op van het totaal aantal zelfstandigen, zowel voor de bijberoepers, als de hoofdberoepers.

Opnieuw meer zelfstandigen
Bij een terugblik op het voorbije jaar valt opnieuw de aanzienlijke toename van het totaal aantal aangesloten zelfstandigen op. Het RSVZ telde 923.946 zelfstandigen, een stijging met 18.992 eenheden of +2,10%.
Twee bewegingen dragen zeker bij tot dit hoger aantal : een toename van het aantal bijberoepers (199.650 tegenover 190.268 in 2007), maar ook de stijging van het aantal zelfstandigen in hoofdberoep (+1,21%). Deze toename geldt zowel voor mannen als vrouwen : het aantal mannelijke zelfstandigen gaat van 423.587 naar 429.995 eenheden; het aantal vrouwen loopt op van 228.413 naar 229.912.

Het aantal vrije beroepen breidt uit (van 202.675 naar 212.906 of +5,05%). Andere stijgingen treft men aan in de dienstensector en de nijverheid, met respectievelijk een stijging van 3,53% (van 79.986 naar 82.808 eenheden) en van 2,13% (van 188.398 naar 192.416 eenheden). De handel kende een lichte toename met 0,57% (van 343.045 naar 345.014). In de primaire sector valt de daling op (-0,75%), met in de visserij een sterke terugloop van 35,41% (van 1.141 naar 737).

In het verlengde van deze trends situeert zich ook de constante stijging van het aantal gepensioneerden dat nog als zelfstandige blijft werken (2008 : 64.389 / 2007 : 62.686 of +2,72%) en het aantal vennootschappen dat onder de regeling valt van de vennootschapsbijdrage (373.382 in 2006 / 387.861 in 2007 / 413.469 in 2008).

Voor 2008 ziet men het gemiddelde referte-inkomen 2005 (waarop de bijdragen 2008 berekend worden) stijgen met +2,59% tot 21.483,03 euro. Voor de referte-inkomsten 2004 (bijdragen 2007) was dit 20.939,96 euro.

Positief boekhoudkundig resultaat voor het sociaal statuut
Het economisch resultaat voor 2008 is positief. Het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen eindigt met een boni van 201.748.597 euro.

Het volledige jaarverslag kan geraadpleegd worden op de website van het RSVZ, www.rsvz-inasti.fgov.be (rubriek ‘Publicaties’).