01 jun 2010 16:05

RSVZ-jaarverslag 2009: bevestiging van een aantal tendensen

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen heeft zijn jaarverslag 2009 gepubliceerd. De jaarcijfers geven opnieuw een stijging aan van het totaal aantal aangesloten zelfstandigen, zowel voor de bijberoepers, als de hoofdberoepers.

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen heeft zijn jaarverslag 2009 gepubliceerd. De jaarcijfers geven opnieuw een stijging aan van het totaal aantal aangesloten zelfstandigen, zowel voor de bijberoepers, als de hoofdberoepers.

Toename totaal aantal zelfstandigen
2009 werd opnieuw gekenmerkt door een toename van het totaal aantal aangesloten zelfstandigen, met als eindbalans een totaal van 934.642. In vergelijking met 2008 is dit een stijging met 10.696 eenheden of + 1,16 %.
Bij de hoofdberoepen is er een kleine stijging van + 0,32 % of 2.132 eenheden. Het aantal zelfstandigen in bijberoep boekt daarentegen een meer opvallende winst: 205.862 tegenover 199.650 anno 2008 (+ 3,11 %).

 

Enkele andere krachtlijnen
  • Vrije beroepen en dienstensector blijvende stijgers – terugloop in de primaire sector, handel en nijverheid;
  • Toename van de nettoberoepsinkomsten;
  • Constante stijging van het aantal gepensioneerden dat als zelfstandige blijft werken;
  • Toename aantal pensioentrekkers;
  • Stijging aantal rechthebbende gezinnen op gezinsbijslag;
  • Aantal vennootschappen opnieuw in stijgende lijn.

 

Positief boekhoudkundig resultaat voor het sociaal statuut De economische crisis van 2009 leidde tot een minder vlotte inning van de bijdragen. Toch is het economisch resultaat voor 2009 positief. Het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen eindigt met een boni van 84.789 duizend euro.   Het RSVZ-jaarverslag biedt naast een blik op een aantal cijfergegevens uit 2009, ook een volledig overzicht van de belangrijkste realisaties en activiteiten van het RSVZ, de wetgeving en de rechtspraak uit datzelfde jaar.   De volledige publicatie kan geraadpleegd worden op de website van het RSVZ, www.rsvz-inasti.fgov.be (rubriek ‘Publicaties’).