09 jun 2011 12:00

RSVZ-jaarverslag 2010: realisaties en tendensen

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der zelfstandigen heeft zijn jaarverslag 2010 gepubliceerd. De operationele doelstellingen van de bestuursovereenkomst werden nagenoeg volledig bereikt (94 %). De cijfers voor 2010 geven aan dat het aantal zelfstandigen in stijgende lijn blijft, zowel bij de hoofd-als de bijberoepen.

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der zelfstandigen heeft zijn jaarverslag 2010 gepubliceerd. De operationele doelstellingen van de bestuursovereenkomst werden nagenoeg volledig bereikt (94 %). De cijfers voor 2010 geven aan dat het aantal zelfstandigen in stijgende lijn blijft, zowel bij de hoofd-als de bijberoepen.

Toename totaal aantal zelfstandigen In 2010 was er opnieuw een toename van het aantal aangesloten zelfstandigen, met als eindbalans een totaal van 952.585. Dit is een stijging met 17.943 eenheden of + 1,92 % in vergelijking met 2009. Bij de hoofdberoepen was er een kleine stijging (+ 1,16 %). In de categorie bijberoepen manifesteert zich opnieuw de opmerkelijke groei van de voorbije jaren: van 205.862 in 2009 naar 212.665 in 2010. Bij het aantal starters valt eveneens de stijgende lijn op: van 75.592 in 2009 naar 85.032 (= fysieke personen) in 2010. 

 

Andere tendensen

  • Verdere toename van het aantal vennootschappen;
  • Neerwaartse trend van het aantal meewerkende echtgenoten, zowel in het mini- als maxistatuut;
  • Daling van het gemiddelde bedrag van de referte-inkomsten waarop de bijdragen berekend worden;
  • Opnieuw meer zelfstandigen met een gemengde loopbaan;
  • Verdere afname van het aantal rechtgevenden in de kinderbijslagregeling voor zelfstandigen.
Opnieuw positief boekhoudkundig resultaat voor het sociaal statuut

Het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen eindigt met een boni van 310.285 duizend euro. Na 2 jaar van stagnatie is er in 2010 een lichte toename van het inningspercentage van de sociale bijdragen en dit dankzij een aantal verstrengende maatregelen die hun vruchten hebben afgeworpen (bv. op het vlak van de strijd tegen de sociale en fiscale fraude). De Regering nam ook een aantal beslissingen om het hoofd te bieden aan de crisis (bv. uitbreiding faillissementsverzekering voor zelfstandigen in moeilijkheden, toekenning van betalingsfaciliteiten) en er waren de maatregelen in het kader van het Familieplan, die een betere afstemming tussen privé en professioneel leven voor zelfstandigen mogelijk maken.

 

Het RSVZ-jaarverslag biedt naast een blik op een aantal cijfergegevens uit 2010, ook een overzicht van de belangrijkste realisaties en activiteiten van het RSVZ, de wetgeving en de rechtspraak uit datzelfde jaar.

De volledige publicatie kan geraadpleegd worden op de website van het RSVZ, www.rsvz-inasti.fgov.be (rubriek 'Publicaties').