07 jun 2012 12:31

RSVZ-jaarverslag 2011: tendensen en realisaties

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen heeft zijn jaarverslag 2011 online gezet. De cijfers voor 2011 wijzen op een toename voor het totaal aantal zelfstandigen, en dit zowel bij de hoofd- als de bijberoepen. Van langs om meer kiezen niet-Belgen die in ons land wonen, voor een zelfstandig beroep.

Toename totaal aantal zelfstandigen
In 2011 was er opnieuw een toename van het totaal aantal aangesloten zelfstandigen, met als eindbalans een totaal van 969.896 zelfstandigen. Dit is een stijging met 17.311 eenheden of + 1,82 % in vergelijking met 2010. De laatste 4 jaar kwamen er ca. 46.000 zelfstandigen bij.
Bij de hoofdberoepen was er een lichte stijging (+ 6.424 eenheden of + 0,96 %). De bijberoepers kenden een sterkere toename (6.704 eenheden of + 3,15 %). De opmerkelijke groei bij deze laatste categorie blijft zich dus doorzetten. De laatste 4 jaar kwamen er ongeveer 20.000 bijberoepers bij.

Stijging aantal aangesloten zelfstandigen en helpers van niet-Belgische nationaliteit
Eind 2011 waren er 93.668 aangesloten zelfstandigen en helpers van niet-Belgische nationaliteit. Vergeleken met vorig jaar is er een stijging met 5.209 eenheden of + 5,89 %. Ten opzichte van 2009 is er zelfs een forse stijging met + 11,48 %. Bijna 1 op 10 zelfstandigen in ons land is van buitenlandse nationaliteit. Meer dan 80 % van de niet-Belgische zelfstandigen komt uit de Europese Unie.
Een gekende tendens zet zich door: het aantal noorder- en zuiderburen dat voor eigen rekening werkt, blijft stijgen.
Wat bijzonder opvalt, is de forse toename van het aantal Roemenen: in totaal zijn ze met meer dan 12.000 en komen zo in de ranking op de 2de plaats ! Hiermee komen zij nà de Nederlanders (= plaats 1) maar vòòr de Fransen (= plaats 3). Op de 4de stek staat Italië; op plaats 5 nog een Oost-Europees land: Polen.
Het aantal zelfstandige Turken en Marokkanen is omzeggens gelijk: zij vertegenwoordigen ongeveer 2,20 % van het aantal buitenlandse zelfstandigen.

Starters van niet-Belgische nationaliteit
In de loop van 2011 waren er 19.788 startende vreemdelingen. Rekening houdend met een starterstotaal van 89.722 eenheden (jaar 2011), was 22,05 % onder hen van vreemde nationaliteit, dus meer dan 1/5 (voor 2009: 19,34 %; voor 2010: 20,43 %).
Bij de groep niet-Belgische starters komen de Roemenen op de 1ste plaats ( 5.158 starters). Vergeleken met 2009 (2.620 starters) betekent dit bijna een verdubbeling (ofwel + 96,87 %). De Bulgaren staan op de 2de plaats (van 1.666 in 2009 naar 2.537 in 2011 of + 52,28 %) en de Polen op plaats 3 (van 1.799 anno 2009 naar 1.801 in 2011 of + 0,11 %).

Andere vaststellingen

  • Terug toename van het aantal rechthebbende gezinnen in gezinsbijslagregeling voor zelfstandigen;
  • Stijgende lijn bij starters;
  • Meer vennootschappen voor vennootschapsbijdrage;
  • Constante stijging van het aantal gepensioneerden dat nog als zelfstandige blijft werken;
  • Toename aantal gepensioneerden in de zelfstandigenregeling;
  • Verdere daling van het aantal meewerkende echtgenoten, zowel in het minstatuut als het maxistatuut;
  • Afname van de nettoberoepsinkomsten.

Boekhoudkundig resultaat sociaal statuut blijft positief
Het globaal financieel beheer van het sociaal statuut eindigt in 2011 met een boni van 206.884 duizend euro (tegenover 310.285 duizend euro in 2010).

 

Het RSVZ-jaarverslag biedt naast een blik op een aantal cijfergegevens uit 2011, ook een overzicht van de belangrijkste realisaties en activiteiten van het RSVZ, de wetgeving en de rechtspraak uit datzelfde jaar.

Uit respect voor het milieu bestaat het RSVZ-jaarverslag  vanaf nu uitsluitend in digitale vorm. De integrale versie van het jaarverslag kan geraadpleegd worden op de website van het RSVZ, www.rsvz-inasti.fgov.be (rubriek ‘Publicaties’).