24 mei 2005 14:05

RSVZ publiceert jaarverslag 2004

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen heeft zijn jaarverslag 2004 gepubliceerd. De jaarcijfers 2004 wijzen op een stijging van het totaal aantal zelfstandigen. Het aantal hoofdberoepen daalde, terwijl het aantal bijberoepen opnieuw is toegenomen.

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen heeft zijn jaarverslag 2004 gepubliceerd. De jaarcijfers 2004 wijzen op een stijging van het totaal aantal zelfstandigen. Het aantal hoofdberoepen daalde, terwijl het aantal bijberoepen opnieuw is toegenomen.

In 2004 steeg het totaal aantal aangesloten zelfstandigen tot 859.717. Tegenover 2003 is dit een toename met 3.062 eenheden of + 0,36 %. Op 31 december 2004 waren er nog 57.814 personen aangesloten als meewerkende echtgeno(o)t(e) (mini-statuut : 49.500; maxi-statuut : 8.314). Vergeleken met vorig jaar betekent dit een daling van 6.610 eenheden of - 10,26 %. Het mini-statuut verliest 7.584 eenheden (- 13,29 %). Het maxi-statuut daarentegen boekt een winst van 974 eenheden of + 13,27 %. Het aantal hoofdberoepen daalde naar 636.594 eenheden (2003 : 640.047). Wel is er een stijging van het aantal hoofdberoepen uitgeoefend door mannen, namelijk van 406.475 naar 407.976 eenheden. Bij de vrouwen daalde dit van 233.572 naar 228.618 eenheden. Net zoals de vorige jaren blijft ook het aantal zelfstandigen in bijberoep toenemen (163.772 tegenover 158.094 anno 2003). Opvallend is ook de stijging (+ 1,43 %) van het aantal gepensioneerden die als zelfstandige voortwerken (2004 : 59.351 / 2003 : 58.514). Bij de netto-beroepsinkomsten valt een aanzienlijke toename op. Het gemiddelde referte-inkomen 2001 waarop de bijdragen 2004 berekend worden, bedroeg 19.800,71 euro. Ter vergelijking : voor de referte-inkomsten 2000 (bijdragen 2003) was dit 18.506,16 euro. Het RSVZ staat in voor de uitvoering van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut van de zelfstandigen. In 2004 kent het globaal financieel beheer een boni van 46.904 duizend euro. Het volledige jaarverslag kan geraadpleegd worden op de website van het RSVZ, www.rsvz-inasti.fgov.be (rubriek 'Publicaties').