30 mei 2006 16:00

RSVZ publiceert jaarverslag 2005

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen heeft zijn jaarverslag 2005 gepubliceerd. De cijfers voor 2005 wijzen op een toename van het totaal aantal zelfstandigen. Op een zeer lichte stijging na, bleef het aantal hoofdberoepen hetzelfde, terwijl het aantal zelfstandigen in bijberoep, net zoals de vorige jaren, opvallend blijft toenemen.

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen heeft zijn jaarverslag 2005 gepubliceerd. De cijfers voor 2005 wijzen op een toename van het totaal aantal zelfstandigen. Op een zeer lichte stijging na, bleef het aantal hoofdberoepen hetzelfde, terwijl het aantal zelfstandigen in bijberoep, net zoals de vorige jaren, opvallend blijft toenemen.

Een zelfstandig beroep uitoefenen, is niet minder populair geworden. Dit wordt bevestigd door de recente jaarcijfers van het RSVZ. In 2005 steeg het totaal aantal aangesloten zelfstandigen tot 867.268. Tegenover 2004 is dit een toename met 7.551 eenheden of + 0,88 %. Het aantal hoofdberoepen kende nagenoeg een status-quo : 636.620 eenheden (2005) tegenover 636.594 (2004). Opvallend is wel de duidelijke stijging van het aantal hoofdberoepen uitgeoefend door mannen : van 407.976 naar 410.405 eenheden. Bij de vrouwen is er sprake van een daling (van 228.618 naar 226.215 eenheden). De opvallendste tendens van de voorbije jaren wordt opnieuw bevestigd : het aantal zelfstandigen in bijberoep blijft toenemen. Van 158.094 anno 2003 en 163.772 in 2004, is het aantal bijberoepers anno 2005 beland op een totaal van 170.357. Een andere belangrijke stijging situeert zich bij het aantal vennootschappen dat onder de regeling van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage valt. Op 2 jaar tijd bedraagt de stijging meer dan 10.000 eenheden (340.404 in 2003 / 348.930 in 2004 / 354.953 in 2005). Het gemiddeld referte-inkomen 2002 (waarop de bijdragen 2005 berekend worden) bedroeg 20.174,99 euro. Ter vergelijking : voor de referte-inkomsten 2001 (bijdragen 2004) was dit 19.800,71 euro. Dit betekent een procentuele stijging van het gemiddeld referte-inkomen 2002 van + 1,89 %. Het RSVZ staat in voor het globaal financieel beheer van het sociaal statuut van de zelfstandigen. In 2005 kende het globaal financieel beheer een boni van 125.046.000 euro. Het volledige jaarverslag kan geraadpleegd worden op de website van het RSVZ, www.rsvz-inasti.fgov.be (rubriek 'Publicaties').