30 mei 2007 12:45

RSVZ publiceert jaarverslag 2006

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen heeft zijn jaarverslag 2006 gepubliceerd. De recente jaarcijfers wijzen op een stijging van het totaal aantal aangesloten zelfstandigen. Bij de hoofdberoepen was er een lichte stijging. Het aantal bijberoepen kende opnieuw een opmerkelijke groei.

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen heeft zijn jaarverslag 2006 gepubliceerd. De recente jaarcijfers wijzen op een stijging van het totaal aantal aangesloten zelfstandigen. Bij de hoofdberoepen was er een lichte stijging. Het aantal bijberoepen kende opnieuw een opmerkelijke groei.

In 2006 telde het Rijksinstituut 880.622 zelfstandigen, goed voor een stijging met 13.354 eenheden of + 1,54 %. Deze lichte winst kan opnieuw voor een grote stuk toegeschreven worden aan de opmerkelijke toename van het aantal zelfstandigen in bijberoep : van 170.357 in 2005 naar 178.926 anno 2006. Het aantal hoofdberoepen boekt een lichte winst (+ 0,65 %). Enkel het aantal hoofdberoepen uitgeoefend door mannen stijgt : van 410.405 naar 414.643 eenheden. Bij de vrouwen daalde dit van 226.215 naar 226.089 eenheden. Verder vallen twee constante stijgingen op. Zo is er opnieuw een toename van het aantal gepensioneerden dat nog als zelfstandige blijft werken (2006 : 60.964 / 2005 : 60.291 of + 1,12 %). Daarnaast zijn er vorig jaar meer vennootschappen opgetekend die onder de regeling van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage vallen. Op twee jaar tijd bedraagt de stijging meer dan 20.000 eenheden (348.930 in 2004 / 354.953 in 2005 / 373.382 in 2006). Het blijft dus opmerkelijk dat het aantal rechtspersonen exponentieel blijft stijgen in vergelijking met het aantal fysieke personen dat zelfstandige wordt. Voor de berekening van de sociale bijdragen vormen de gemiddelde netto-inkomsten de grondslag. Voor 2006 ziet men deze inkomsten stijgen met + 2,02 %. Het gemiddeld referte-inkomen 2003 (dit is de basis voor de berekening van de bijdragen 2006) bedraagt 20.582,54 euro. Voor de referte-inkomsten 2002 (bijdragen 2005) was dit 20.174,99 euro. Het RSVZ staat in voor het globaal financieel beheer van het sociaal statuut van de zelfstandigen. 2006 wordt opnieuw gekenmerkt door een boni, met name 66.436 duizend euro. Het volledige jaarverslag kan geraadpleegd worden op de website van het RSVZ, www.rsvz-inasti.fgov.be (rubriek ‘Publicaties').