02 feb 2007 16:00

RSZ-schulden

Afbetalingsplan voor werkgevers met RSZ-schulden

Afbetalingsplan voor werkgevers met RSZ-schulden

De ministerraad keurde een voorstel goed van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte en minister van Werk Peter Vanvelthoven waardoor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zijn schuldenaars op minnelijke wijze afbetalingstermijnen kan verlenen zonder dagvaarding voor de rechtbank. Werkgevers die af en toe betalingsproblemen hebben, kunnen voortaan in aanmerking komen voor een afbetalingsplan van hun RSZ-schulden. De procedure die tot nu toe bestond was zwaar en duur. De RSZ was immers verplicht de werkgever te dagvaarden voor de rechtbank voor ze een afbetalingsplan kon verlenen. De werkgever moest de gerechtskosten dragen en de RSZ moest die voorschieten en ook nog advocaten raadplegen. Voortaan kan de werkgever die aan een aantal voorwaarden voldoet, voor de minnelijke afbetaling in aanmerking komen. De werkgever mag niet gerechtelijk worden vervolgd, aangezien het afbetalingsplan bedoeld is voor werkgevers met moeilijkheden van tijdelijke aard. Hij kan in aanmerking komen voor meerdere opeenvolgende plannen, op voorwaarde dat de vorige plannen zijn afgesloten. De termijnen van het plan moeten slaan op alle schulden waarvan de vervaltermijnen overschreden zijn. Het mag ten hoogste 18 maanden duren en er mogen ten hoogste 12 maandelijkse afbetalingen zijn. De eerste onmiddellijke betaling moet gebeuren binnen de tien dagen na ontvangst van het afbetalingsplan. De vervaldata van de betalingen worden vastgelegd op telkens een maand.