26 sep 2003 17:00

Rustpensioen

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad, in tweede lezing (*), een voorontwerp van wet goed houdende toekenning van aanvullende voordelen inzake rustpensioen aan personen die werden aangesteld om management- of staffuncties uit te oefenen in een overheidsdienst.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad, in tweede lezing (*), een voorontwerp van wet goed houdende toekenning van aanvullende voordelen inzake rustpensioen aan personen die werden aangesteld om management- of staffuncties uit te oefenen in een overheidsdienst.

Ter herinnering, dit voorontwerp van wet organiseert de toekenning, de berekening en de financiering van een pensioenstelsel dat het algemeen pensioenstelsel van de loontrekkenden aanvult in het voordeel van deze personen. Enkele wijzigingen werden aan de oorspronkelijke tekst aangebracht, onder meer de invoering van een overgangsperiode om rekening te houden met de verworven rechten. De voorgestelde maatregelen hebben immers betrekking zowel op de aanvullende voordelen voorbehouden aan de personen belast met een management- of staffunctie, als op alle andere extralegale aanvullende voordelen toegekend aan de contractuele of vastbenoemde personeelsleden. (*) Dit voorontwerp van wet werd goedgekeurd op 24 januari 2003, zie bericht 23 van de Ministerraad van die dag.