20 jul 2023 18:32

Samenwerkingsakkoord met de Duitstalige Gemeenschap over slachtofferzorg

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met een ontwerp van samenwerkingsakkoord met de Duitstalige Gemeenschap over slachtofferzorg en een voorontwerp van wet tot instemming met het samenwerkingsakkoord.

Slachtofferzorg is een gemengde bevoegdheid, verdeeld tussen de federale overheid en de gemeenschappen. Het ontwerp van samenwerkingsakkoord moet zorgen voor een structurele samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus, belast met het slachtofferbeleid om de slachtoffers een perfect gecoördineerde en kwaliteitsvolle begeleiding te bezorgen.

Door de zesde staatshervorming werden de bevoegdheden van de justitiehuizen – waaronder het slachtofferonthaal – overgedragen van de federale staat naar de gemeenschappen. Een actualisering van het bestaande samenwerkingsakkoord moet een duidelijk kader voorzien voor de samenwerking en verwijzing tussen de verschillende diensten inzake slachtofferzorg.

Het ontwerp van samenwerkingsakoord wordt voorgelegd aan het Overlegcomité, de Gegevensbeschermingsautoriteit en het College van procureurs-generaal.