14 mrt 2014 17:03

Samenwerkingsakkoord met de gewesten voor de uitwisseling van patrimoniuminformatie

De ministerraad keurt een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie.

Het samenwerkingsakkoord organiseert de gecoördineerde en geïntegreerde uitwisseling van patrimoniuminformatie

tussen de federale overheid en de gewesten, en tussen de gewesten onderling. Ze verbinden zich ertoe om mee te werken aan de bijwerking van de patrimoniuminformatie. Daarnaast wordt de informatie toegankelijk voor gebruikers en worden specifieke overeenkomsten tussen partijen gesloten voor het gemeenschappelijke beheer en de uitwisseling van informatie.

Er wordt ook een coördinatiestructuur met rechtspersoonlijkheid opgericht die onder andere als taak heeft om:

  • de aanvragen tot toegang en gebruik of hergebruik van de authentieke bronnen van de patrimoniuminformatie te behandelen
  • het toezicht, de audit en de traceerbaarheid van de uitgewisselde patrimoniuminformatie te verzekeren

De minister van Financiën zal het samenwerkingsakkoord aan het Overlegcomité voorleggen.