14 jul 2023 17:39

Samenwerkingsakkoord met de Vlaamse Gemeenschap over slachtofferzorg

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Vanderlinden akkoord met een ontwerp van samenwerkingsakkoord met de Vlaamse Gemeenschap over slachtofferzorg.

Slachtofferzorg is een gemengde bevoegdheid, verdeeld tussen de federale overheid en de gemeenschappen. Het ontwerp van samenwerkingsakkoord moet zorgen voor een structurele samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus, belast met het slachtofferbeleid om de slachtoffers een perfect gecoördineerde en kwaliteitsvolle begeleiding te bezorgen.

Door de zesde staatshervorming werden de bevoegdheden van de justitiehuizen – waaronder het slachtofferonthaal – overgedragen van de federale staat naar de gemeenschappen. Een actualisering van het bestaande samenwerkingsakkoord van 1998 moet een nieuw kader voorzien voor de samenwerking en verwijzing tussen de verschillende diensten inzake slachtofferzorg.

De ministerraad keurt het ontwerp van samenwerkingsakkoord goed en stemt ermee in dat het ontwerp voorgelegd wordt aan het overlegcomité.

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord en het voorontwerp van wet worden voor advies voorgelegd aan de Raad van State.