15 okt 2021 12:10

Samenwerkingsakkoord over de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het Covid Safe Ticket en het PLF

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van uitvoerend samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie over de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het Covid Safe Ticket (CST), het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België.

Het ontwerp van uitvoerend samenwerkingsakkoord beoogt buitenlanders die op Belgisch grondgebied verblijven maar die niet behoren tot de EU of een land waarbij het digitaal Covid-19 Certificaat van dat land door de EU als gelijkwaardig wordt beschouwd, toch de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan activiteiten waar een CST verplicht is. Aan hen wordt de mogelijkheid voorzien om een Belgisch digitaal afschrift van een buitenlands COVID vaccinatiecertificaat te bekomen dat door het CST kan gelezen worden.

Hiervoor is een aanpassing van het Uitvoerend Samenwerkingsakkoord CST van 27 september 2021 noodzakelijk, inclusief een aanpassing aan de regels voor het Covid Safe Ticket.