12 feb 2021 17:21

Samenwerkingsakkoord ter creatie van een elektronisch platform voor gecombineerde verblijfsaanvraagprocedures

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi akkoord met een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de gewesten en de Duitstalige Gemeenschap ter creatie van een gemeenschappelijk elektronisch platform, bestemd voor de indiening van een verblijfsaanvraag en de beveiligde uitwisseling van gegevens tussen de bevoegde diensten.

Het gemeenschappelijk elektronisch platform is een belangrijke stap in de doorgedreven digitalisering van de interne administratieve processen die voorzien is in het regeerakkoord.

Het voorstel van samenwerkingsakkoord wordt voorgedragen in het Overlegcomité.

Ontwerp van samenwerkingsakkoord houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten en wat betreft de oprichting van een elektronisch platform in het kader van de gecombineerde verblijfsaanvraagprocedure met het oog op tewerkstelling