27 dec 2018 16:56

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de deelstaten over de samenwerking tussen inspectiediensten in het kader van de bevoegdheid voor gezinsbijslagen

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap over de samenwerking tussen inspectiediensten in het kader van de bevoegdheden op vlak van gezinsbijslagen. De ministerraad keurt eveneens een voorontwerp goed dat instemt met dit ontwerp van samenwerkingsakkoord.

Als gevolg van de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid voor gezinsbijslagen gedefederaliseerd en overgedragen aan de vier deelstaten. Deze overdracht van bevoegdheid heeft tevens betrekking op de controle op de naleving van de regelgeving inzake gezinsbijslagen en uitvoering van strafrechtelijke en administratieve sancties. Elke instantie heeft dus een eigen en exclusieve bevoegdheid voor de controle en de handhaving van de regels voor de thema's waarvoor ze bevoegd zijn.

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord heeft tot doel de samenwerking tussen de verschillende sociale inspectiediensten van de deelstaten te coördineren in het kader van de bevoegdheden op vlak van gezinsbijslagen. Dit akkoord laat zo toe het globale en gecoördineerde karakter van het beleid op vlak van de strijd tegen sociale fraude te waarborgen. Het voorontwerp van wet stemt in met dit akkoord.

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord wordt door het Waalse Gewest voorgelegd aan het Overlegcomité. Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.