03 jul 2015 15:24

Samenwerkingsverdrag tussen België en Marokko inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en het terrorisme

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders keurt de ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Samenwerkingsverdrag tussen België en Marokko inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en het terrorisme.

Op 18 februari 2014 werd een bilateraal politiesamenwerkingsverdrag afgesloten met Marokko. Hierin wordt de verbintenis aangegaan om zo ruim mogelijk samen te werken en elkaar bijstand te geven bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en terrorisme.

De samenwerking slaat in eerste instantie op de uitwisseling van informatie, die steeds met inachtneming van het nationale en internationale recht moet gebeuren, in het bijzonder met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast maakt het verdrag het bijvoorbeeld ook mogelijk om elkaar technische bijstand te geven en praktische ervaringen uit te wisselen en samen te werken op vlak van de opleiding.

Het verdrag zal effectief in werking treden, na het beëindigen van de parlementaire ratificatieprocedures in de twee landen.