04 apr 2003 17:00

SAS-software

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Jusitie , keurde de Ministerraad de vastlegging (*) goed van de nodige kredieten voor de contractverlenging voor 2003 van de SAS-software.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Jusitie , keurde de Ministerraad de vastlegging (*) goed van de nodige kredieten voor de contractverlenging voor 2003 van de SAS-software.

De verlenging van de overeenkomst voor deze software, bestemd voor aal diensten van het Ministerie van Justitie, vertegenwoordigt een bedrag van 54.428,00 euro BTW inbegrepen. (*) op sectie 56, ord. 183.1, artikel 12