04 apr 2003 17:00

Schengen-systeem

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, gaf de Ministerraad toelating aan de Federale Politie om over te gaan tot de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (*) voor de verlenging van het onderhoud van het Belgische gedeelte van het Schengen-systeem ten voordele van de geïntegreerde politie.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, gaf de Ministerraad toelating aan de Federale Politie om over te gaan tot de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (*) voor de verlenging van het onderhoud van het Belgische gedeelte van het Schengen-systeem ten voordele van de geïntegreerde politie.

Het contract dat met de leverancier van de centrale informaticaconfiguratie, de firma CSC COMPUTER SCIENCES CORPORATION, op 15 januari 1999 werd afgesloten wordt zodoende verlengd voor het jaar 2003. (*) nr. DMA 2003 R3 611.