08 sep 2014 18:32

SHOCK! 1914... persuitnodiging

Op woensdag 10 september a.s. kunt u vanaf 10.00 uur de tentoonstelling SHOCK! 1914... Wat als er morgen oorlog uitbreekt? in avant-première ontdekken tijdens de persvoorstelling.

Het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij, het Rijksarchief in België en de Koninklijke Bibliotheek van België hebben het genoegen u de nieuwe tentoonstelling SHOCK! 1914... Wat als er morgen oorlog uitbreekt? voor te stellen.

Tijdens de persvoorstelling op woensdag 10 september om 10.00 uur in de Koninklijke Bibliotheek van België staat het wetenschappelijk comité van de tentoonstelling tot uw beschikking voor interviews en een exclusieve rondleiding op de tentoonstelling. Samen zullen ze de tentoongestelde documenten, de verzamelingen waaruit die documenten afkomstig zijn en de projecten in verband met deze tentoonstelling voorstellen. We denken hierbij meer bepaald aan de digitalisering van collecties of aan de archivering van fondsen in verband met de Grote Oorlog.

Sprekers

Mélanie Bost, onderzoekster bij het SOMA

Luc Vandeweyer, archivaris bij het Rijksarchief in België

Marc D’Hoore, conservator van de afdeling Kranten en hedendaagse media van de Koninklijke Bibliotheek van België

Voor een goede planning van de interviews

Om de interviews vlot te laten verlopen en de beschikbaarheid van de sprekers optimaal te plannen, vragen we u om uw aanwezigheid te bevestigen en te laten weten welke personen u graag zou spreken. Contacteer ons via info@shock1914.be.