28 mrt 2003 16:00

Sociale bepalingen

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goed met toepassing van de wet (*) houdende sociale en diverse bepalingen.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goed met toepassing van de wet (*) houdende sociale en diverse bepalingen.

Deze wet laat toe de forfaitaire bedragen van de gewaarborgde minimumpensioenen in de openbare sector te verhogen. Overeenkomstig het akkoord betreffende de intersectoriële sociale programmatie 2003-2004 verhoogt het ontwerp deze forfaitaire bedragen ten belope van 2% vanaf 1 april 2003. Dit percentage wordt bovendien vanaf 1 april 2004 op 4% gebracht. (*) van 26 juni 1992, artikel 132, § 2.