19 dec 2013 18:39

Sociale, budgettaire en diverse bepalingen op het vlak van tewerkstelling

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Werk Monica De Coninck een voorontwerp van wet goed met sociale, budgettaire en diverse bepalingen.

Het voorontwerp hervormt het stelsel van de werkgeversgroepering om het voor alle beroepen toegankelijk te maken. Nu is het enkel bestemd voor knelpuntberoepen en doelgroepen. Het stelsel van de werkgeversgroeperingen biedt bedrijven een wettelijk systeem, waardoor  ze groepen kunnen vormen om samen werknemers in dienst te nemen. Het bevat tal van voordelen, bijvoorbeeld op het gebied van administratief beheer. Een dergelijke groepering mag geen winstoogmerk hebben en wordt vrijgesteld van winstbelasting. 

Het stelsel wordt nu uitgebreid naar alle werknemers en de arbeidsovereenkomst kan worden afgesloten voor onbepaalde en bepaalde duur en voor een bepaald werk. De arbeidsduur moet ten minste 19 uur per week bedragen.

Als alle leden van de werkgeversgroepering onder hetzelfde paritiaire comité vallen, dienen ook de loon- en arbeidsvoorwaarden van dat comité van toepassing te zijn. Indien ze tot verschillende paritaire comités behoren, wordt het bevoegde paritaire comité op advies van de Nationale Arbeidsraad bij kb vastgesteld, evenals de loon- en arbeidsvoorwaarden. De werkgeversgroepering kan nu ook de vorm van een vzw aannemen.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.