20 jan 2012 14:55

Spoorwegveiligheid

Deelname in de kosten van de Veiligheidsinstantie en het Onderzoeksorgaan voor het onderzoek van ongevallen

Deelname in de kosten van de Veiligheidsinstantie en het Onderzoeksorgaan voor het onderzoek van ongevallen

De ministerraad keurt twee ontwerpen goed, voorgesteld door minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet en staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet *, die de bijdragen vastleggen voor de deelname in de kosten van de Veiligheidsinstantie en het Onderzoeksorgaan voor het onderzoek van ongevallen.

In 2012 bedraagt de bijdrage:

  • 4 900 000 euro voor de Veiligheidsinstantie
  • 974 000 euro voor het Onderzoeksorgaan

De houders van een veiligheidsvergunning en de houders van een cerificaat B die gebruik maken van het Belgische spoorwegnet moeten de bijdrage betalen.

De ontwerpen worden aan de Raad van State voorgelegd.

(*) tot wijziging van de kb's van 13 juni 2010 en 17 juni 2010.