29 apr 2022 16:03

Stabiliteitsprogramma 2022-2025

Het Overlegcomité neemt akte van het stabiliteitsprogramma 2022-2025. Overeenkomstig artikel 3 van de Europese Verordening nr. 1466/97 moet België uiterlijk eind april een stabiliteitsprogramma overmaken aan de Europese Commissie. Dit stabiliteitsprogramma moet de begrotingsdoelstellingen bevatten voor de jaren 2022 tot 2025.

Het traject van het stabiliteitsprogramma 2022-2025, waarvan akte werd genomen, werd als volgt bepaald:

  • Voor entiteit I houdt de doelstelling rekening met de afspraken gemaakt bij de regeringsonderhandelingen. De federale regering heeft beslist dat er in de periode 2021- 2024 elk jaar een vaste budgettaire inspanning van 0,2% bbp zal worden geleverd. Daarnaast zal er een extra variabele inspanning worden geleverd die afhankelijk is van de economische groei en het economisch herstel.
  • Voor entiteit II heeft het Comité akte genomen van een indicatief traject gebaseerd op de vooropgestelde verdeelsleutel (73,5%-26,5%) toegepast op de jaarlijkse variabele federale inspanning van 0,2%.
  • Deze inspanning wordt toegepast op de cijfers bij ongewijzigd beleid, geraamd door het Federaal Planbureau, evenwel gecorrigeerd om rekening te houden met een vertraging van de economische groei van 0,5% omwille van de oorlog in Oekraïne.