01 apr 2022 17:00

Stand van zaken en evolutie strategische voorraad federale overheid

Om tijdens een gezondheidscrisis aan de grote vraag naar beschermingsmateriaal te voldoen, heeft ons land een strategische voorraad van producten opgebouwd. Deze voorraad kan op elk moment ingezet worden om zorgverleners en gezondheidszorginstellingen te bevoorraden en zal regelmatig aangevuld worden zodat tekorten op de wereldmarkt opgevangen kunnen worden. Naast beschermingsmateriaal, bevat de strategische stock ook een voorraad geneesmiddelen en medisch materiaal dat ingezet kan worden om snel tekorten op te vangen tijdens een gezondheidscrisis.

Regelmatig vertrekken leveringen vanuit deze strategische voorraad aan onze testcentra, algemene- en psychiatrische ziekenhuizen, federale overheidsdiensten en NGOs. Ook de zorgverleners in de ambulante sector, kregen een persoonlijke voorraad beschermingsmateriaal uit deze stock. De FOD Volksgezondheid staat in voor het beheer en het op peil houden van de voorraad.

Momenteel worden alle vervallen producten of materiaal van onvoldoende kwaliteit uit de voorraad verwijderd. Het gaat om aankopen die in het eerste kwartaal van 2020 bij het begin van de covid-pandemie gedaan werden door de toenmalige Taskforce “Shortages”. Deze taskforce werd opgericht om de aankopen te coördineren van zowel beschermingsmateriaal als grondstoffen en materiaal voor de laboratoria.

Van het volledige volume voor een waarde van 666.596.722 euro van persoonlijke beschermingsmiddelen, testing- en medisch materiaal en geneesmiddelen dat de Tasforce Shortages in de loop van 2020 aankocht, zijn materiaal, grondstoffen en medicatie voor een waarde van 81.297.545 euro vervallen of van onvoldoende kwaliteit. Deze producten worden daarom uit de voorraad verwijderd.

Materiaal aangekocht door Taskforce Shortages in 2020

Waarde

Persoonlijke beschermingsmiddelen

513.655.702 euro

Testing- en medisch materiaal

129.941.020 euro

Geneesmiddelen

23.000.000 euro

Totale waarde

666.596.722 euro

 

 

Vervallen of van onvoldoende kwaliteit

81.297.545 euro

 

Zoals aanbevolen door de parlementaire onderzoekscommissie covid-19[1], wordt binnenkort het «platform strategische stock» opgestart. Dat brengt de vertegenwoordigers van de betrokken overheidsdiensten (FOD Volksgezondheid, FAGG, Nationaal Crisiscentrum, Defensie) samen met alle stakeholders om de Minister van Volksgezondheid te adviseren over de optimale samenstelling en het beheer van de strategische stock. Zo moet ons land in alle mogelijke crisissituaties beschikken over een voldoende voorraad aan persoonlijke beschermingsmiddelen, geneesmiddelen en medische materiaal. Ook rond de aanbeveling die de onderzoekscommissie deed over een roterende strategische voorraad, wordt momenteel een concreet actieplan uitgewerkt in overleg met de zorgsector.

De huidige strategische voorraad onder het beheer van de FOD Volksgezondheid omvat geneesmiddelen en medisch materiaal, 140.000.000 chirurgische maskers, 7.565.920 FFP2-maskers, 14.000.000 medische schorten, 200.000 beschermingsbrillen, 444.000 gelaatsschermen, 60.890.000 handschoenen en 72.000 coveralls.

 

Contact: Wendy Lee – wendy.lee@health.fgov.be – 0477/98.01.02

[1] Bijzondere Commissie belast met het onderzoek naar de aanpak van de covid-epidemie in België