18 dec 2022 16:04

Statement naar aanleiding van de Internationale Dag van de Migrant

Op deze Internationale Dag van de Migrant bevestigt België nogmaals haar internationale en verdragsrechtelijke verplichtingen. In het bijzonder met betrekking tot de nachtopvang.  Nu de winterkou temperaturen onder nul bereikt, is dit letterlijk een kwestie van leven of dood. 

De staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole De Moor, heeft de laatste weken bergen werk verzet om ervoor te zorgen dat er vandaag geen mensen onvrijwillig op straat slapen. Geen mannen, geen vrouwen en geen kinderen. Ook de burgemeester van Brussel, Philippe Close, heeft aan de regering bevestigd dat de nachtopvang in zijn stad op dit moment volstaat om ervoor te zorgen dat niemand die daar niet voor kiest, in de vrieskou moet slapen.

Ik wil dan ook mijn grote dank uitdrukken aan alle lokale besturen en hun burgemeesters die hulp hebben geboden en plaatsen hebben gecreëerd om kwetsbare mensen op te opvangen. Niet alleen asielzoekers maar ook vluchtelingen bijvoorbeeld uit Oekraïne.

België doet er op dit moment alles aan om asielzoekers een dak boven het hoofd te geven, te voorzien van dringende medische zorgen en snellere procedures die de onzekerheid moeten wegnemen en voor duidelijkheid moeten zorgen; duidelijkheid of er al dan niet een toekomst is weggelegd in ons land. Ik wil hierbij ook expliciet Nicole De Moor bedanken voor haar doortastende aanpak om de procedures te versnellen. 

België heeft in haar geschiedenis, niet in het minst tijdens de twee wereldoorlogen, vaak kunnen rekenen op internationale solidariteit. Honderdduizenden Belgen en hun kinderen zijn in die periode opgevangen in onze buurlanden. Vandaag zijn wij het die de mouwen opstropen om mensen in nood op te helpen. Maar België kan dit niet alleen en doet dit niet alleen. De komende weken zet ik de gesprekken verder met vele van mijn Europese collega’s om ervoor te zorgen dat ook andere Europese landen hun deel van het werk doen. De Europese buitengrenzen beter controleren, een meer eensgezinde aanpak van mensensmokkelaars en een betere, Europese coördinatie van het terugkeerbeleid. Daarvoor kan u op deze regering rekenen.