21 dec 2021 12:21

Statistieken van de hulpverleningszones in 2020

Het Federaal kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken heeft de officiële statistieken van de hulpverleningszones voor 2020 gepubliceerd op zijn website. Deze statistieken bevatten het aantal verplaatsingen dat de brandweer heeft uitgevoerd per type interventie en informatie over het aantal slachtoffers en het interventiepersoneel.

In vergelijking met het referentiejaar 2019, zien we in 2020 een stijging van het aantal brandweerinterventies (+8,16%). Deze stijging kan verklaard worden door de toename van het aantal "reddings- en technische" interventies (+16,73%). Binnen deze categorie was er een aanzienlijke stijging in de interventie "gevaarlijke dieren", die hoofdzakelijk de vernietiging van wespennesten inhoudt (+32,06%).

61 burgers kwamen om bij woningbranden in 2020. Deze cijfers herinneren ons aan het belang en de noodzaak om brandpreventie verder uit te breiden en te verbeteren.  Er waren nog vijf slachtoffers te betreuren bij andere types brand in 2020.

Het aantal geregistreerde branden stijgt lichtjes (van 34.712 in 2019 naar 34.911 in 2020 (+0,57%)). De interventies met betrekking tot brand betreffen 14% van de brandweerinterventies (tegenover 14 ,99% in 2019).

De interventietijden bij branden zijn vrij stabiel.  De gemiddelde reactietijd (vertrek + traject) bedroeg 11 minuten en 21 seconden (tegenover 11 minuten en 25 seconden in 2019).

Gelukkig waren er in 2020 geen sterfgevallen bij de brandweer tijdens interventies. Er raakten wel 94 brandweerlieden gewond.

We vermelden graag ook nog het aantal personen dat door de brandweer werden gered.  Een gered persoon is iemand die niet op eigen krachten en dankzij interventie van de brandweer uit een gevaarlijke situatie is geraakt.  In totaal gaat dit over 4.233 personen.

Het Federaal kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid wenst het Netwerk Brandweer, Rézonwal en de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp te bedanken voor hun constructieve samenwerking en meer algemeen alle hulpverleningszones die de gegevens voor deze statistieken hebben aangeleverd.

 

Het Federaal kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) publiceert jaarlijks de officiële statistieken van de hulpverleningszones. De statistieken worden opgesteld op basis van de interventieverslagen en de gegevens die de hulpverleningszones aan het KCCE verstrekken. De statistieken zijn analytische instrumenten die het mogelijk maken om een duidelijk zicht te krijgen op de activiteiten en interventies van de hulpverleningszones en om de evolutie van bepaalde fenomenen te analyseren en een preventie-, opleidings- en interventiebeleid uit te werken dat in overeenstemming is met de realiteit waarmee het personeel op het terrein wordt geconfronteerd. Het KCCE verwerkt de informatie die verkregen werd via de hulpverleningszones, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie.