03 mei 2024 17:51

Statuut van de aalmoezeniers, de consulenten van de erediensten en de moreel consulenten bij de gevangenissen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het statuut van de aalmoezeniers, de consulenten van de erediensten en de moreel consulenten bij de gevangenissen.

Het ontwerp beoogt het statuut van de aalmoezeniers, de consulenten van de erediensten en de moreel consulenten bij de gevangenissen op twee punten te wijzigen:

  • een wijziging in de terminologie om de vertegenwoordiger van de islamitische eredienst aan te duiden, namelijk "het erkende representatief orgaan van de islamitische eredienst"
  • de regels voor de vergoeding van reiskosten: voortaan hebben alle aalmoezeniers, consulenten van de erediensten en moreel consulenten onder dezelfde voorwaarden recht op de vergoeding voor het gebruik van het eigen voertuig

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.