28 apr 2023 16:53

Statuut van een bewindvoerder over een beschermde persoon

De ministerraad gaat op voorstel van minister Van Quickenborne akkoord met een voorontwerp van wet inzake het statuut van een bewindvoerder over een beschermde persoon.

Het voorontwerp omvat de volgende krachtlijnen:

  • het maakt een onderscheid tussen de categorie van de familiale bewindvoerders en die van de professionele bewindvoerders en bepaalt de voorwaarden die eigen zijn aan elk van hen om te worden aangewezen als bewindvoerder in een dossier van rechterlijke bescherming
  • het voorziet in de oprichting van een nieuw register van professionele bewindvoerders. Dat register zal bepaalde informatie bevatten die de behandeling van de procedure van opname en de identificatie van de professionele bewindvoerders zullen vergemakkelijken
  • het bepaalt een procedure van opname, verlenging van opname of uitschrijving in het nationaal register van professionele bewindvoerders
  • het zorgt voor een effectieve controle van professionele bewindvoerders
  • het bepaalt de vergoeding van de bewindvoerders

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.