20 nov 2002 16:00

Stemmen in het buitenland

Op voorstel van de de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de lijst van Belgische ambassades en beroepsconsulaire posten waar stembureaus zullen worden opgericht.

Op voorstel van de de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de lijst van Belgische ambassades en beroepsconsulaire posten waar stembureaus zullen worden opgericht.

Op basis van de wet (*) moeten de Belgische diplomatieke en consulaire posten in het buitenland stembureaus inrichten voor de Belgische kiezers die in het buitenland verblijven en die gekozen hebben te stemmen in de post waar ze ingeschreven zijn. Het is voorzien dat de lijst van de Belgische posten waarin stembureaus zullen worden ingericht, opgesteld moet worden via koninklijk besluit (**). Ze bevat alle Belgische beroepsposten in het buitenland. (*) van 7 maart 2002 tot wijziging van zekere bepalingen van het Kieswetboek. (**) artikel 180quinquies, §3 van het Kieswetboek, de Koning.