02 feb 2018 15:42

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) voerde op 19 januari 2018 een nieuwe dreigingsanalyse uit. Het dreigingsniveau werd naar 2 teruggebracht. Daarnaast zijn echter nog een belangrijk aantal potentiële doelwitten onder dreigingsniveau 3 behouden.

De ondersteuning door Defensie wordt proportioneel verminderd en herleid tot 750 militairen voor een periode van een maand van 3 februari tot 2 maart 2018. In dat aantal is ook rekening gehouden met een reservecapaciteit die onmiddellijk inzetbaar is. De ondersteuning door Defensie zal in periodieke stappen verder afgebouwd worden in samenspraak met de politie en in functie van de dreigingsanalyse en de terreinnoden.