03 apr 2015 11:14

Steun van Defensie aan het laboratorium B-LiFE in Guinea

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput om Belgische militairen in te zetten in het kader van de ondersteuningsmissie van Defensie aan het laboratorium B-LiFE in Guinea, met het oog op de strijd tegen de verspreiding van het Ebolavirus in West-Afrika. 

Drie militairen (een coördinator veiligheid, een specialist satellietcommunicaties en een spoedverpleegkundige) werden vanaf 20 februari 2015 ingezet voor één maand in opdracht B-LiFE (Biological Light Fieldable Laboratory for Emergencies). Het labo B-Life is het resultaat van een samenwerking tussen Defensie en de Université Catholique de Louvain en heeft als opdracht de ziekteverwekkende agentia in bloed- of andere stalen te identificeren van personen die verdacht worden drager te zijn van een virus, in het bijzonder het Ebolavirus.

De kosten verbonden aan de toelagen voor het militair personeel en aan bepaalde exploitatiekosten die door het militair personeel worden gemaakt, zijn ten laste van de Franse NGO Alima, waarvoor het laboratorium B-LiFE actief is. Overeenkomstig de akkoorden die tijdens de aanvang van de opdracht werden gesloten, heeft Defensie zich geëngageerd om op het einde van de opdracht een C-130-transportvliegtuig in te zetten voor de terugkeer. De transportkosten zijn ten laste van de European Commission Humanitarian Office (ECHO) en B- FAST.

De ingezette militairen krijgen het statuut humanitaire bijstand in het buitenland (KB03 – coëfficiënt 2).