19 dec 2013 18:44

Stimulering van de aanwerving in de politiezones

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet om een bedrag van 8.174.000 euro te verdelen over de politiezones voor de aanwerving van bijkomend personeel.

Op de uitgavenbegroting 2013 is een provisie uitgetrokken om het aanwervingsbeleid in de politiezones met ernstige personeelstekorten te stimuleren. Het bedrag van 8.174.000 euro wordt toegekend aan het geheel van de politiezones. De minister zal een ontwerp van koninklijk besluit aan de adviesraad van Burgemeesters voorleggen.