11 jan 2012 01:00

Stopzetting van de procedure bij buitensporige tekorten door de Europese Commissie

Minister van Begroting Olivier Chastel reageert verheugd op de beslissing van het college van eurocommissarissen, dat woensdagochtend bijeenkwam.

« We hebben aan de Europese Commissie bevestigd dat we ons formeel verbinden tot de uitvoering van een begrotingscontrole in februari. We zullen de nodige corrigerende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het tekort onder de 3% blijft en hierbij rekening houden met de nieuwe macro-economische parameters, waaronder de groei, en met het eindresultaat van de uitvoering van de begroting 2011 ».

 

De Minister heeft gisteren de omzendbrief betreffende de administratieve bevriezing van 1.3 miljard getekend. De publicatie in het Staatsblad is voor donderdag. « De aanleg van deze dwingende begrotingsreserve is een bijkomende garantie voor de Europese Commissie», zei Olivier Chastel.

 

« Deze reserve zal behouden blijven tot bij de volgende begrotingscontrole structurele maatregelen worden genomen», verduidelijkte de Minister.