11 jan 2013 13:04

Strengere regels voor de bescherming van weidedieren

De komende dagen voorspelt het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) vriesweer in het hele land. Bij dergelijke temperaturen moet steeds extra rekening worden gehouden met de dieren die op een weide worden gehouden. Zeker bij vriestemperaturen moeten eigenaars voorzorgen nemen om te allen tijde vers drinkwater te voorzien. Ook voldoende voeding is uitermate belangrijk, want bij extreme koude verbruikt een dier veel meer energie. Als er onvoldoende gras op de weide staat, moet er bijgevoederd worden (bijvoorbeeld met hooi of voordroog). Verder moet de bodem van de wei droog zijn en moet er voldoende beschutting zijn.

Specifiek voor paarden is sinds 10 januari 2013 een wettelijke verplichting ingevoerd die voorziet dat paarden die buiten gehouden worden zonder natuurlijke beschutting of schuilhok, op stal moeten kunnen worden gezet. Hagen of bomen kunnen dienen als natuurlijke beschutting op voorwaarde dat ze voldoende bescherming bieden tegen neerslag en wind. Meer informatie vindt u in de folder ‘Paarden op de weide’ van de dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. U kan deze folder raadplegen op www.gezondheid.belgie.be.


Het aantal paarden dat als sport- of gezelschapsdier wordt gehouden zit de laatste jaren in stijgende lijn, net als het aantal klachten dat de dienst Dierenwelzijn krijgt over paardenverwaarlozing. De voornaamste oorzaken van de verwaarlozing zijn het grote aanbod aan paarden tegen lage prijzen, en het gebrek aan kennis en financiële middelen bij sommige paardenhouders.

De meeste klachten gaan over gebrek aan verzorging (magerheid, wonden) en slechte huisvesting. In 2012 bleek zowat een vijfde van deze klachten gegrond. De Inspectiedienst Dierenwelzijn stelde 59 processen-verbaal en 54 waarschuwingen op voor paardenverwaarlozing. De boetes die hiervoor gelden zijn sinds 10 januari 2013 verdubbeld en kunnen oplopen tot 12.000 euro, bij herhaling zelfs tot 75.000 euro. Bij ernstige verwaarlozing of na het negeren van eerdere waarschuwingen, worden de paarden in beslag genomen. In 2012 werden in totaal 54 paarden in beslag genomen.


Contactpersoon:

Eric Van Tilburgh
Dienst Dierenwelzijn
0475/63.04.89