20 dec 2002 16:00

Strijd tegen economische fraude

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, nam de Ministerraad akte van het verslag aan de Regering van de Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding (ICCF) in de economische sectoren, jaar 2001.

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, nam de Ministerraad akte van het verslag aan de Regering van de Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding (ICCF) in de economische sectoren, jaar 2001.

De ICCF, die samenkomt onder het voorzitterschap van de Directeur-generaal van het Bestuur Economische Inspectie, is belast met het opstellen van een jaarlijks specifiek rapport rond de preventie en de bestrijding van de economische fraude. Dit rapport is gesteund op de jaarlijkse evaluatie die dient te worden gemaakt door de Interdepartementale Preventiecel (IPC) en de Multidisciplinaire Vleesfraudebestrijdingscel (MVC). Het geeft onder meer aan dat tijdens het voorbije jaar geen enkel ernstig geval van economische fraude werd vastgesteld. Dit verslag bevat bovendien een overzicht van de inspanningen die werden geleverd voor de coördinatie van de bestrijding van de economische fraude.