11 dec 2015 14:48

Strijd tegen terrorisme: opheffing anonimiteit prepaidkaarten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed over de opheffing van de anonimiteit van de prepaidkaarten van mobiele operatoren.

De identificatiegegevens die de operatoren momenteel moeten bewaren om de telecomwet te respecteren, zijn de naam en de voornaam van de persoon en het domicilieadres. In het kader van de strijd tegen terrorisme wijzigt het voorontwerp van wet artikel 127 van de wet van 13 juni 2005 over de elektronische communicatie. Concreet betekent het dat deze regel ook van toepassing zal zijn voor prepaidkaarten.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.