11 nov 2021 10:29

Subsidies voor telecomoperatoren voor projecten die de digitale kloof verkleinen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Petra De Sutter akkoord met de nieuwe aanpak betreffende de toekenning van subsidies voor telecomoperatoren ten bate van projecten met het oog op het verkleinen van de digitale kloof.  

De coronacrisis heeft de digitale kloof verder aangescherpt bij de meest kwetsbare burgers in onze samenleving. In dat kader werd bij ministerraad van 29 januari 2021 beslist om subsidies vanuit het federale niveau vrij te maken voor het dichten van de digitale kloof, waarbij de operatoren gevraagd werd voorstellen in te dienen om de digitale kloof te verkleinen.

Verschillende knelpunten werden vastgesteld bij de indiening en selectie van projecten, wat gezien de pertinente aanwezigheid van de digitale kloof problematisch is. In dit kader wordt de aanpak van het dossier licht aangepast door bij de toekenning van de subsidies binnen de resterende vastleggings-en vereffeningskredieten de volgende leidende principes toe te passen:

  • de ingediende projecten dienen in verdere uitvoering van de beslissing van de ministerraad van 29 januari 2021 conform de staatsteunmaatregelen te zijn en mogen geen enkele omzet creëren voor de operatoren
  • de opschaling van reeds lopende projecten bij de telecomoperatoren wordt beoogd waarin er sprake is van een sterk engagement op vlak van de verkleining van de digitale kloof
  • de telecomoperatoren kunnen voorstellen indienen opdat ze extra financiering krijgen om hun initiatieven uit te breiden en/of nieuwe initiatieven op te starten. Daarbij wordt de opschaling van reeds lopende projecten bij de telecomoperatoren beoogd waarin er sprake is van een sterk engagement op vlak van de verkleining van de digitale kloof
  • het criterium dat de operator een eigen inbreng van 50% moet bijdragen vervalt
  • de subsidiëring van de projecten zal in 2 schijven gebeuren: 70% van de toelage zal in 2021 worden vereffend, de overige 30% zal na afloop van het project in 2022 worden betaald mits de vooropgestelde resultaatsgebieden behaald zijn
  • de voortgang van de projecten zal via tussentijdse verslagen opgevolgd worden

Voor de overige aspecten van het dossier blijft de beslissing van de ministerraad van 29 januari 2021 van toepassing. De nieuwe aanpak dient tot realisbare projecten te leiden op korte termijn.