06 nov 2013 15:02

Symposium: “TIEN JAAR WETGEVING OVER EMBRYO ONDERZOEK”

Na 10 jaar wetgeving over onderzoek op menselijke embryo’s in vitro (11 mei 2003), zijn nog lang niet alle onduidelijkheden opgeklaard. Wat betekent embryo onderzoek precies? Wanneer valt een onderzoek onder de embryowet? Hoe situeert het onderzoek in België zich binnen Europa? Hoe verhouden de Belgische Commissies voor Medische Ethiek zich ten opzichte van de FCE en wat zijn hun respectieve rollen? Hoever staat het embryo onderzoek in België?

Dit tweede symposium van de FCE gaat dieper in op deze en andere cruciale vragen.

Tijdens het afsluitende paneldebat bekijken juristen en experts de achtergronden en de eventuele grijze zone tussen de verschillende wetteksten die verband houden met embryo’s (wet van 2003), experimenten op de menselijke persoon (wet van 2004) en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal (wet van 2008).


Naast deze wetenschappelijke aspecten, buigt de FCE zich ook over juridische en ethische implicaties van het embryo-onderzoek zoals de problematiek van de toestemming, de rechten van de patiënt e.d. Het domein van het embryo-onderzoek is immers heel delicaat en soms is het moeilijk om de wettelijke normen op de juiste manier te volgen.


Het gedetailleerde programma vindt u op de website van de FCE: www.cfe-fce.be

Datum: 08 november 2013
Locatie: Huis der Parlementsleden, Leuvenseweg 21, 1000 Brussel.


Contactpersonen:

Isabelle Van Der Bremt, FOD Volksgezondheid
e-mail: isabelle.vanderbremt@sante.belgique.be 
02 524 85 60


André Vansteirteghem, voorzitter FCE
e-mail: andre@vansconsulting.be
0475 47 80 43

Bénédicte Jacobs, ondervoorzitter FCE
e-mail: bj@massager-avocats.be
02 340 87 22