29 jan 2016 14:14

Taalkaders van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de taalkaders vaststelt van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden.

De Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ) is een openbare instelling van sociale zekerheid met zetel in Antwerpen en voornamelijk met werkzaamheden op het Nederlandstalige grondgebied. Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht van de HVKZ, brengt het ontwerp een afwijking aan de regel van de gelijke verdeling van de directiefuncties aan.

De voorziene betrekkingen in het personeelsplan van de HVKZ worden, voor de vijf trappen van de hiërarchie, voor 78% onderverdeeld aan het Nederlandse taalkader en voor 22% aan het Franse.

Het ontwerp trad, voor zes jaar, in werking op 1 juli 2015. Het wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.