04 apr 2003 17:00

Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Dit ontwerp betreft de wijziging van de samenstelling van de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen. Er werd besloten twee vertegenwoordigers te voorzien voor de representatieve beroepsbonden van de ziekenhuisapothekers in plaats van één. (*) van 3 juli 1996