01 mrt 2012 18:51

Technische specificaties voor de chemische analyse en monitoring van de watertoestand - tweede lezing

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit* goed dat een kader creëert om een goede oppervlaktewatertoestand te bereiken.

Het ontwerp zet de zeer technische richtlijn 2009/90/EG van de Commissie van 31 juli 2009 in Belgisch recht om. Ze bepaalt de minimumvereisten voor de prestaties van analysemethoden die de lidstaten dienen te gebruiken, wanneer ze de watertoestand, het sediment en de biota monitoren. Ze bevat eveneens voorschriften om de kwaliteit van de analyseresultaten aan te tonen. 

* wijziging van het kb van 23 juni 2010.