21 nov 2003 16:00

Technische Steundienst voor het Spoorvervoer

Op voorstel van de heer Bert Anciaux, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, ging de Ministerraad akkoord met de verlenging tot 31 december 2004 van het voortbestaan van de Technische Steundienst voor het Spoorvervoer (TSS), samengesteld uit 18 personeelsleden gedetacheerd vanuit de NMBS.

Op voorstel van de heer Bert Anciaux, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, ging de Ministerraad akkoord met de verlenging tot 31 december 2004 van het voortbestaan van de Technische Steundienst voor het Spoorvervoer (TSS), samengesteld uit 18 personeelsleden gedetacheerd vanuit de NMBS.

De TSS, die werd opgericht bij overeenkomst van 9 juni 2000, ondertekend door de Staat en de NMBS, staat het Directoraat-generaal Vervoer te Land bij in alle aangelegenheden verbonden met de spoorwegveiligheid en onder meer deze met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen evenals bij de integratie van nieuwe technologie├źn en interoperabele spoorwegsystemen. Het bestaan van de TSS werd drie maal verlengd, in afwachting van een meer permanente structuur.