20 nov 2002 16:00

Tegemoetkoming in de honoraria

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed inzake de vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed inzake de vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen.

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet twee nieuwe geneeskundige verstrekkingen inzake de algemene geneeskunde en meer bepaald de uitsplitsing van de consultatie (**) van een specialist via een huisarts in drie prestaties van consultatie van een specialist via een huisarts, namelijk: - thuis bij de patiënt; - in een rustoord of een rust- en verzorgingstehuis; - in een instelling voor personen met een handicap. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 via een technische aanpassing van artikel 10. (**) prestatienummer 103014.