13 sep 2002 17:00

Telecommunicatiediensten

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, machtigde de Ministerraad de minister om een ontwerp van ministerieel besluit, dat de kosten van de overdraagbaarheid van de nummers van abonnees van telecommunicatiediensten (vaste telefonie) bepaalt voor de periode van 1 januari 2001 tot 30 juni 2001, voor te leggen aan de Raad van State. Het advies van de Raad van State wordt ingewacht binnen de maand.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, machtigde de Ministerraad de minister om een ontwerp van ministerieel besluit, dat de kosten van de overdraagbaarheid van de nummers van abonnees van telecommunicatiediensten (vaste telefonie) bepaalt voor de periode van 1 januari 2001 tot 30 juni 2001, voor te leggen aan de Raad van State. Het advies van de Raad van State wordt ingewacht binnen de maand.

Ter herinnering: het koninklijk besluit (*) aangaande de overdraagbaarheid van de nummers van abonnees van telecommunicatiediensten (vaste telefonie) voorziet dat de kosten die gedragen moeten worden door de operatoren het voorwerp moeten uitmaken van een ministerieel besluit. (*) van 16 maart 2000.